De Trut is een queer disco die al 36 jaar 100% door vrijwilligers georganiseerd wordt en waarvan de winst naar LGBTQI+ projecten gaat. 

Elke zondag van 20:00-1:00

Bilderdijkstraat 165E, Amsterdam

detrut.amsterdam

HOE WERKT HET FONDS?

Omdat alle medewerkers in De Trut vrijwillig werken en de kosten relatief laag zijn kan, ondanks de lage drankprijs, een aardige winst worden gemaakt. 

Statutair is vastgelegd dat de winst van De Trut uitgegeven moet worden aan “kleinschalige, niet commerciele potten- en flikker (LHBTQI+) projecten welke elders niet of nauwelijks in aanmerking komen voor subsidie”. Daarbij mag de subsidie van het fonds voor de te subsidiëren activiteiten niet de bekende druppel op de gloeiende plaat zijn.

COMMISSIE VAN VIJF

Na aftrek van alle kosten die een onderneming als De Trut maakt blijft er jaarlijks een bedrag over dat ter beschikking wordt gesteld aan de subsidiecommissie. 

Deze commissie bestaat uit (tenminste) vijf leden, waarvan drie leden het bestuur van Stichting Trutfonds vormen.

De commissie komt elke twee maanden bij elkaar. Tijdens deze vergadering besluit de commissie over aanvragen voor subsidies (aanvragen doe je online, zie onderaan deze pagina).

Indien de commissie een bepaalde aanvraag honoreert wordt de aanvrager hier schriftelijk van op de hoogte gesteld en wordt de subsidie uitbetaald.

BINNEN EN BUITENLAND

De aanvragen voor subsidies varieren nogal. 

Wereldwijd heeft het fonds projecten gesponsord op het gebied van HIV- en AIDS voorlichting, geholpen met het betalen van foldermateriaal voor potten- en flikkergroepen in Zuid Amerikaanse landen, ondersteuning van verzorgingsprojecten voor AIDS patienten enz. 

Niet in alleen in het buitenland is het Fonds actief geweest. Het “tolerante” Nederland kan ook op veel gebieden nog wel geld gebruiken om mensen te helpen. Dit varieert vanhet opvoeren van toneelstukken, exposities over bijzondere mensen, het uitgeven van boeken, het houden van workshops, het steunen van jongerengroepen enz.